Nederlands

     English

 

Damgeschiedenis

 

 

History of checkers/draughts

 

 Deze site bevat de nieuwste inzichten in de geschiedenis van het damspel.  De inzichten zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek sinds 1975.

 De resultaten zijn niet alleen van belang voor onze visie op het damspel in het verleden, maar ook voor onze visie op de bordspelen schaken en alquerque.

 De nieuwe visie werd mogelijk door het bestuderen van de taal, door de man achter deze site, zie de Biografie. Binnen het onderzoek naar bordspel is dit een nieuwe benadering.

 Het verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van het damspel is eenvoudig opgeschreven, tenminste zo eenvoudig als mogelijk was. Met links verwijzen we naar de taalkundige achtergrond. We zullen het niet mooier voorstellen dan het is: dat is meestal taaie kost. Als waarschuwing krijgen deze links de asteriks *.

 Voor de literatuurverwijzingen zie de Bibliografie.

 

Stel een vraagVerder lezen

 This site gives the newest insights into the history of the game of checkers or draughts, the results of scientific research from 1975 on.

 The results are not only important for our view on the checkers/draughts, but also for our view on the board games chess and alquerque.

 The new view was possibly by studying the language. This was done by the man behind this site, see the Biograpy. The study of the language is the introduction of a new discipline in the board game field.

 The story about birth and evolution of draughts is written as simple and clear as possible. The linguistic background is hidden behind links. Wewant to be honest:  this is sometimes really heavy stuff. As a warning these links get the asteriks *.

 See for the references the Bibliography.

 

                         Ask a question\Read further